HolandiaBogactwo w przyrodzie

Można na przykład piętrzyć się za przykładem zmiany biologicznej, ale byłoby toż bezcelowe. Istotne że być uznanie, że powstający komercyjny / społeczny system Europy, często charakteryzujący się początkowym kapitalizmem, dostrzegł bogactwo w przyrodzie. To była główna celowa siła napędowa transformacji ekologicznej. Natura że być utowarowiona, a zmiany ekologiczne przełożyły się na korzyści ekonomiczne. Pokrycie ziemi na świecie już nie nie będzie takie samo. Po pierwsze, Europejczycy mieli sposoby na sprzedaż i organizację tego handlu. Uczy się, że w 1650 r. Na świecie znajdywało się około 20 000 statków, z których holenderskie "posiadacze światłowodów" posiadali ponad dwie trzecie. Pod koniec tego czasu Brytyjczycy uzurpowali holenderską hegemonię. Zasoby drewna i zaopatrzenia marynarki z "bałtyckiej" granicy były wskazane dla tej ogromnej konstrukcji.

Top