przyszłość ziemiportal ekologicznyPrzedsiębiorstwa transnarodowe

Wczesne próby przekształcenia rolnictwa w krajach uczących się sięgają XVII i XVIII wieku, kiedy powstały kontrolowane i zarządzane plantacje . Niemniej jednak, pomimo ogólnej redukcji liczby plantacji będących własnością innych państw, pozostają znaczącymi producentami wielu upraw Trzeciego Świata.

Dziś plantacje można lepiej opisać jako gospodarstwa na wielką skalę są w Argentynie, Urugwaju, Wenezueli i Brazylii.

Położone głównie na terenach o niskiej gęstości zaludnienia, gdzie żyzne grunty są dostępne do eksploatacji, majątki TNK zazwyczaj przeznaczają stosunkowo niewielką część ich całej powierzchni na główne komercyjne uprawy. A że to jeszcze być kilka tysięcy hektarów. Jednak osiedla często zajmują niewielką część całkowitej powierzchni użytków rolnych danego kraju. Ze względu na względną izolację zarządcy nieruchomości są często zmuszani do importowania siły roboczej ze wielkich odległości i prowadzenia własnych dróg, usług i systemów zaopatrzenia i marketingu.

Top