Recent News
Skuteczne metody leczenia

W przypadku wielu chorób brakuje skutecznych metod leczenia, a wielu badaczy na całym świecie stara się sprostać tym niezaspokojonym potrzebom.

Badania kliniczne stanowią podstawę zatwierdzania nowych leków, a bez ochotników, którzy biorą w nich udział, proces ten nie byłby możliwy.

Jednak badania kliniczne w przeważającej mierze nie reprezentują różnorodności demograficznej populacji, którym mają służyć opracowywane leki.

Pacjenci rasy czarnej i latynoskiej „konsekwentnie niedoreprezentowani” w badaniach

Artykuł z 2019 roku w JAMA OncologyTrusted Source podkreśla rozbieżności w raportowaniu rasy i różnorodności w badaniach klinicznych w dziedzinie raka.

Wraz ze swoimi współpracownikami, dr Jonathan Loree, onkolog medyczny i adiunkt na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie i dr Kanwal Raghav, profesor nadzwyczajny w Department of Gastrointestinal Medical Oncology w The University of Texas MD Anderson Cancer Center w Houston przeanalizowali 230 onkologicznych prób klinicznych. Próby te miały miejsce w latach 2008-2018 i zakończyły się zatwierdzeniem przez Food and Drug Administration (FDA) leków na raka.

Odkryli, że tylko 145 (63%) z 230 prób, zawierało jakiekolwiek informacje o rasie uczestnika.

Dokładniej, tylko 18 prób (7,8%) podało podział uczestników według „czterech głównych ras w Stanach Zjednoczonych (białej, azjatyckiej, czarnej i latynoskiej)”, jak to ujęli autorzy.

Średnio 76,3% uczestników było białych, 18,3% czarnych, 3,1% azjatyckich i 6,1% latynoskich. W okresie, któremu przyjrzeli się autorzy, te odsetki zmieniły się tylko nieznacznie.

Od lipca 2013 r. odsetek latynoskich uczestników badania nieznacznie wzrósł, natomiast odsetek czarnych uczestników nieznacznie spadł.

„Czarni i Latynosi byli konsekwentnie niedoreprezentowani w porównaniu z ich oczekiwaną proporcją opartą na zachorowalności i śmiertelności na raka w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy pacjenci azjatyccy wydawali się być nadreprezentowani, a biali pacjenci mieli zapisy, które prawie odpowiadały ich oczekiwanej proporcji” – piszą autorzy.

Komentarz z 2018 roku w NatureTrusted Source jest echem tych ustaleń. Tutaj autorzy zestawili dane dotyczące prób, które doprowadziły do zatwierdzeń FDA w latach 1994-2014.

„Mediana odsetka afrykańskich i afroamerykańskich uczestników na próbę wahała się od 1,8-3,5%. Dla uczestników z Azji zakres ten wynosił 0-7%, a dla każdej grupy nieokreślonej lub nieopisanej jako biała, czarna lub azjatycka wynosił 1,4-3,4%” – piszą autorzy.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *