Recent News
Respiratory

Respiratory

27 lipca, 2022

Szczególnie szybko świat zwrócił uwagę na niewystarczającą liczbę respiratorów, na co zwrócili uwagę lekarze i dyrektorzy szpitali z całego świata, w tym z Włoch, Indii i Stanów Zjednoczonych. Ze względu na brak zasobów opieki krytycznej, pracownicy służby zdrowia, pacjenci i rodziny na…

Awanse w kardiologii

Awanse w kardiologii

27 maja, 2022

Podobnie jak w wielu dziedzinach nauki i medycyny, kobiety napotykają na istotne bariery w awansie w kardiologii. W artykule w CirculationTrusted Source zauważono, że kobiety częściej niż mężczyźni zdobywają zatrudnienie jako wykładowcy na wysoko notowanych uczelniach. Jednak średnio kobiety kardiolodzy mają mniej…